Niels Uth

indehaver og daglig leder, patentrådgiver, ph.d.

Niels har arbejdet professionelt med patenter siden 2006. Han har gennemgået en femårig oplæring i en af Danmarks største industrivirksomheder Grundfos, og har herudover arbejdet som patentrådgiver i patentbureauer.

Niels rådgiver om patentering bl.a. inden for områderne mekanik, elektronik, vandbehandlingsteknologier, sensorteknologi, software og medicoteknologi. Niels har en ph.d-grad i biologisk idrætsteori (humanfysiologi og biomekanik).

Han udarbejder patentansøgninger, udfører nyhedsundersøgelser, laver konkurrentovervågning, krænkelsesvurderinger, freedom-to-operate-analyser samt strategisk rådgivning, herunder sparring i forbindelse med håndhævelse af rettigheder eller i forbindelse med indsigelsessager eller ugyldiggørelsessager.
Telefon:+45 24 43 82 02 E-mail:nu@tropa.dk Netværk:

Britt Kempel

ipr-administrator, cand.ling.merc.

Britt startede i en stilling som IPR-administrator hos Tropa i oktober 2014. Forud for sin ansættelse hos Tropa, har Britt tidligere arbejdet fire år som IPR-koordinator hos Patrade i Aarhus.

Hun har en sproglig uddannelse i engelsk (Cand.ling.merc) og fransk (BA). Britt har undervist på Handelshøjskolen i Aarhus i tekstanalyse og skriftlig kommunikation.

Britt har flere sproglige arbejdsopgaver, herunder oversættelsesopgaver og korrekturlæsning af patentansøgninger og andre dokumenter på såvel dansk som engelsk. Derudover har Britt en række arbejdsopgaver inden for formalbehandling af patenter, varemærker og designansøgninger, herunder opsætning og overholdelse af interne og eksterne frister. Britt har desuden administrative opgaver så som kalenderstyring, friststyring, posthåndtering, sagsoprettelse, arkivering af sagsakter, opdatering af sags- og kundedatabaser samt telefonpasning.
Telefon:+45 24 40 82 44 E-mail:britt@tropa.dk Netværk:

Marianne Kaae Hundewadt

patentrådgiver, cand.scient.

Marianne har arbejdet med patenter siden 1992 dels hos patentbureauer for danske og udenlandske klienter og dels som in-house patentspecialist hos Dako og Dianova. Hun har indgående kendskab til alle aspekter inden for immaterialretten, herunder etablering og håndhævelse af rettigheder samt teknologioverførsel, licensering, værdiansættelse og due diligence.

Marianne rådgiver om IPR bl.a. inden for områderne life science og kemi, herunder bioteknologi, medico samt lægemidler og patologi såsom diagnosticering, prognosticering, stratificering og behandling. Marianne har særligt kendskab til teknologier, hvor der anvendes antigen-antistof- og probe-baserede systemer, FISH- og ISH-teknologier samt flow cytometri. Endvidere foretager Marianne vurderinger og varetager sagsbehandling inden for det mekaniske, materialetekniske og procestekniske område.

Hun udarbejder patentansøgninger, udfører nyhedsundersøgelser, laver konkurrentovervågning, krænkelsesvurderinger, freedom-to-operate-analyser samt strategisk rådgivning, herunder sparring i forbindelse med håndhævelse af rettigheder, indsigelsessager og ugyldighedssager.
Telefon:+45 53 84 44 08 E-mail:marianne@tropa.dk Netværk:

Maj Lau Rasmussen

ipr-medarbejder, B.Soc.Ed.

Maj startede i en stilling som IPR-medarbejder hos Tropa i februar 2016.

Maj arbejder med vedligeholdelse og udbygning af Tropa’s design-, varemærke- og patentporteføljer, herunder opsøgende arbejde med kontakt til nye kunder, udarbejdelse af markedsføringsmateriale og udarbejdelse af tilbuds- og oversigtsmateriale.

Derudover arbejder Maj med en række regnskabsmæssige opgaver, herunder bogføring. Maj arbejder derudover med sagsbehandling, herunder opsætning og håndtering af interne og eksterne frister, posthåndtering, sagsoprettelse samt arkivering af sagsakter, opdatering af sags- og kundedatabaser.
Telefon:+45 53 38 10 51 E-mail:maj@tropa.dk

Tetiana Dymyd

Strategikonsulent, BA

Tetiana rådgiver hovedsageligt Tropa’s kunder uden for Europa i forbindelse med patentsager.
Hun rådgiver omkring patentbeskyttelse gennem europæiske patentansøgninger, den europæiske patenttildelingsproces
og validering af meddelte europæiske patenter.

Derudover rådgiver hun om håndhævelse af rettigheder, indsigelsesprocedure, appelprocedure samt ugyldighedssager. Hun rådgiver også Tropa’s kunder uden for Europa i forbindelse med varemærke- og designsager.
Telefon:+45 27 84 19 50 E-mail:ipr@tropa.dk Netværk: