Tredjeparts indvending

Hvorfor overvåge konkurrenters patenter og patentansøgninger?
Hvis du løbende ønsker at sikre dig, at dine konkurrenter ikke får tildelt patenter, der potentielt kan begrænse din merkantile handlefrihed, er det påkrævet, at der iværksættes en systematisk overvågning af konkurrenterne. Konkurrentovervågning er i særdeleshed relevant for virksomheder, der selv udvikler nye produkter eller forbedrer eksisterende produkter. Gennemføring af systematisk overvågning af konkurrenters patenter og patentansøgninger sikrer, at man får øje på andre virksomheders rettigheder i tide.Hvordan kan overvågningen gennemføres?

I praksis udføres konkurrentovervågning normalt ved, at man fastsætter et område (f.eks. en eller flere konkurrenter), der ønskes overvåget. Herefter gennemgås de patentansøgninger og udstedte patenter der fremkommer i forbindelse med overvågningen med henblik på at vurdere, hvorvidt der skal skrides til handling eller ej.


Hvad gør man, hvis en konkurrent får et udstedt patent?

Mange patentansøgninger og udstedte patenter vil sandsynligvis ikke give anledning til bekymringer. Men, hvis en konkurrent får udstedt en rettighed, som begrænser din virksomheds muligheder for at benytte de teknologier, din virksomhed har intentioner om at anvende, kan der med fordel skrides til handling ved at udarbejde og indlevere en indsigelse mod det udstedte patent. Det skal normalt indsamles brugbart modholdsmateriale, som dokumentation for, at det udstedte patent mangler nyhed eller opfindelseshøjde.


Tidsfrister

Når udstedelsen af et patent offentliggøres, er der efterfølgende en indsigelsesfrist (f.eks. 3 måneder for tyske patenter og 9 måneder for europæiske patenter). Det er således afgørende for en virksomhed, løbende at følge konkurrenternes patentaktivitet, fordi det ellers ikke vil være muligt at nå, at konstatere, at der er udstedt et ”problematisk” patent, og efterfølgende udarbejde og indlevere en indsigelse mod det udstedte patent rettidigt. Det er fordelagtigt at indlevere en indsigelse, fordi man herved bliver part i sagen mens den håndteres af patentmyndigheden, hvilket ofte er billigere, mere effektivt og mindre besværligt end efterfølgende at skulle køre en eller flere sager ved nationale domstole.


Hvad gør man, hvis en konkurrent har indleveret en patentansøgning som kan begrænse din virksomheds muligheder for at benytte teknologier, hvis ansøgningen bliver udstedt som patent?

hvis ansøgningen bliver udstedt som patent? Hvis en konkurrent har indleveret en patentansøgning som kan begrænse din virksomheds muligheder for at benytte bestemt teknologi, hvis ansøgningen bliver udstedt som patent, så kan man vente til sagsbehandleren har behandlet ansøgningen. Ansøgninger bliver ofte begrænset under sagsbehandlingen og det er derfor muligt at ansøgningen under sagsbehandlingen bliver så begrænset at den ikke har betydning for din virksomhed. Da en sagsbehandling kan tage op til 3-5 år, så vil man i nogen tilfælde ikke kunne vente på en afklaring fra patentmyndigheden hvorvidt ansøgningen kan blive udstedt til et patent samt dets beskyttelsesomfang. Hvis ansøgningen er indleveret enten hos EPO (de europæiske patentmyndigheder) eller hos PCT (de internationale patentmyndigheder), så kan man hjælpe sagsbehandleren ved at indsende en 3. parts indvending, dvs. dokumenter som beskriver opfindelsen. Dokumenterne skal være brugbart modholdsmateriale, som dokumenterer at ansøgningen mangler nyhed eller opfindelseshøjde. Ved at indsende en 3. parts indvending, kan man derfor hjælpe sagsbehandleren med at ændre beskyttelsesomfanget således at ansøgningen ikke er problematisk for din virksomhed. Hos EPO kan man endda indsende en skrivelse, hvor 3. part argumenterer ud fra det fundne modholdsmateriale, hvorfor opfindelsen mangler nyhed eller opfindelseshøjde.


En problematik ved at indsende en 3. parts indvending er, at 3.part ikke bliver part i sagen, så man kan ikke argumentere med sagsbehandleren. En anden problematik er, hvis ansøgningen alligevel bliver udstedt som patent, og sagsbehandleren ikke har taget det indsendte materiale til efterretning eller hvis sagsbehandleren ikke har forstået materialet eller argumenterne, så kan det efterfølgende være svært at indlevere en indsigelse, baseret på de samme argumenter og samme modholdsmateriale. Det bedste modholdsmaterialet til brug ved 3. parts indvendinger er letforståeligt og har en klar konklusion således at en sagsbehandler ikke kan misforstå materialet.


Fordelen ved at indlevere 3. parts indvendinger til EPO eller PCT myndighederne er at de er gratis at indlevere, man kan gøre det anonymt, og man kan indsende flere indvendinger til samme ansøgning til myndighederne. Man behøver derfor ikke at vente med at skulle køre indsigelsessager, hvis man kan få ansøgningen begrænset eller afvist allerede under sagsbehandlingen. Ved PCT myndighederne er der yderligere den fordel at alle lande som ansøgningen bliver videreført til, vil få tilsendt det indleverede materiale. I mange lande er det ikke muligt at indlevere en 3. parts indvending og det er derfor muligt, via PCT, at få materialet ind i sagen i de respektive lande og til deres sagsbehandlere således at ansøgningen bliver afvist eller begrænset under sagsbehandlingen.


Tidsfrister

3. parts indleveringer kan indsendes til EPO eller PCT myndighederne, så længe patentet ikke er udstedt og sagsbehandlingen er verserende.