Hvad er en freedom-to-operate-analyse?

En freedom-to-operate-analyse betegner en analyse, der har til hensigt at giver et overblik over patentrettigheder inden for et bestemt teknisk og geografisk område.

Analysen er ofte meget omfattende, fordi der typisk skal gennemgås et meget stort antal dokumenter. Det er muligt at begrænse analysens omfang ved, f.eks. udelukkende at søge efter udstedte patentrettigheder, der er oprethold (i kraft).

Analysen kan også begrænses geografisk. Hvis man vil være sikker på at undgå fremtidige rettighedsmæssige forhindringer, skal man ligeledes undersøge verserende patentansøgninger, dvs. endnu ikke udstedte rettigheder, som potentielt kan blive til udstedte patentrettigheder. En freedom-to-operate-analyse kræver, at der gennemføres en grundig analyse af både patentkrav og de tilhørende beskrivelser, hvilket kan være meget tidskrævende.


Hvornår skal man lave en freedom-to-operate-analyse?

Hvis man vil undgå at komme til at ”træde konkurrenter over fødderne” ved at krænke patentrettigheder, er en freedom-to-operate-analyse påkrævet.

Det kan være hensigtsmæssigt og anbefalelsesværdigt, at gennemføre en freedom-to-operate-analyse forud for lanceringen af et nyt produkt. Ofte vil det dog være fordelagtigt at iværksætte en freedom-to-operate-analyse i god tid, således at man ikke bruger en masse ressourcer på at udvikle et produkt, som efterfølgende ikke kan producers uden at krænke eksisterende rettigheder. Strategisk kan det ligeledes være fordelagtigt at gennemføre en freedom-to-operate-analyse på et så tidligt tidspunkt, at eventuelle licensovervejelser (mulighed for at benytte udstedte rettigheder mod betaling af licens) kan foretages, inden man har fastlaft den retning, man ønsker at gå.


Hvorfor lave en freedom-to-operate-analyse?

Idet udstedte patenter og verserende patentansøgninger potentielt kan begrænse en virksomheds merkantile bevægelsesfrihed, er det ofte hensigtsmæssigt at gennemføre en freedom-to-operate-analyse.

En freedom-to-operate-analyse gennemføres normalt med henblik på at afdække, om der eksisterer potentielt ”kritiske” rettigheder, der kan begrænse en virksomheds merkantile muligheder. Hvis sådanne rettigheder eksisterer, er det anbefalelsesværdigt, at kortlægge omfanget af disse rettigheder.

Det skal understreges, at beskyttelsesomfanget af en patentansøgning ofte begrænses signifikant i løbet af tildelingsfasen, og at et udstedt patent derfor normalt har et smaller beskyttelsesomfang end en patentansøgning. Derfor er patentansøgninger ikke så ”kritiske” som udstedte rettigheder. Hvis man i forbindelse med en freedom-to-operate-analyse får kendskab til en ”kritisk” udstedt rettigheder, vil det ofte være muligt at finde nyhedsforegribende materiale, som efterfølgende kan anvendes til, at begrænse beskyttelsesomfanget af rettigheden eller ligefrem føre til en omstødning af rettigheden.


Hvad kan en freedom-to-operate-analyse fortælle?

Ved at få gennemført en freedom-to-operate-analyse får man kortlagt, hvilke rettigheder der potentielt kan spærre og begrænse.

Denne viden kan være af stor strategisk betydning og kan være udslagsgivende for, hvilken vej man vælger at gå. Hvis en freedom-to operate-analyse viser, at der er ”fri bane”, har man fået vished om, at der ikke eksisterer ”kritiske” rettigheder. Hvis en freedom-to operate-analyse derimod viser, at der eksisterer ”kritiske” rettigheder, vil det på basis af analysens resultat, være muligt at bremse op eller ændre kurs, således at en kollision med udstedte rettigheder kan undgås. Når resultatet af en freedom-to-operate-analyse foreligger, vil det være muligt at vurdere, om der er en vej uden om de kritiske rettigheder.