Krænkelse og indsigelser

Er du i tvivl om, hvorvidt dit varemærke er blevet krænket, er du velkommen til at kontakte os. Krænkelser af varemærker forfølges hos varemærkemyndighederne og det kan Tropa hjælpe jer med.

Mener I, at en anden misbruger jeres varemærke, f.eks. en konkurrent har registreret eller forsøger at registrere et navn eller logo som i høj grad minder om jeres beskyttede varemærke, er det vigtigt at handle hurtigt og gribe ind ved at gøre indsigelse og derved forhindre at mærket registreres.Ifølge varemærkelovens 10b, stk. 2. kan man som rettighedshaver ikke kan standse brugen af et forveksleligt varemærke, hvis man ikke har taget initiativ til at påtale krænkelsen inden for rimelig tid. Mener I, at jeres varemærke bliver krænket, har I ikke tid til at læne jer tilbage og se tiden an, da I risikerer at miste jeres ret til at gøre jeres krav gældende ved ikke at have reageret i tide.

En indsigelse kan føre til at det nye krænkende mærke ugyldiggøres og registreringen afvises. Indsigelsen kan også føre til, at registreringen af det krænkende varemærke begrænses, så det nye mærke ikke registreres for de samme varer og tjenesteydelser, som er beskyttet af jeres registrering. Der er også mulighed for at få nedlagt forbud eller tilkendt erstatning for et eventuelt tab af omsætning, hvis I har mistet forretning på grund af at jeres varemærke er blevet krænket.

Omvendt kan I risikere, at andre mener, at jeres varemærke er den krænkende part og i den situation vil I have brug for juridisk vurdering og rådgivning og eventuelt hjælp til at argumentere sagen hos den pågældende varemærkemyndighed