Forundersøgelse

Det er nødvendigt at være opmærksom på, om andre inden for samme branche allerede bruger samme navn – eller noget der ligner – som kendetegn.

Tropa undersøger og vurderer, hvorvidt der er andre rettighedshavere, der kan gøre indsigelse mod jeres ansøgning om varemærkeregistrering.

En forundersøgelse vil afdække, om der er andre lignende varemærker, der minder om jeres i ordlyd, udseende, osv. og om det er registreret indenfor samme produkter og services.

Det er ikke usædvanligt, at flere parter er uenige om, hvorvidt et navn er en almindelig betegnelse, eller om det er et varemærke. Det er nødvendigt at være opmærksom på, om andre inden for samme branche allerede bruger samme navn som kendetegn. Er der det, så er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan du skal gebærde dig.

En forundersøgelse mindsker risikoen for at I ikke kommer til at krænke andre mærker og få en indsigelse med dertilhørende unødige udgifter og i sidste ende få jeres ansøgning afvist.