Overvågning – undgå at blive kopieret

En ud af tre danske virksomheder oplever at deres varemærke eller produkt er blevet kopieret eller misbrugt og det gør Danmark til et af de mest kopierede lande i EU.

Overvågning er den bedste sikring for at jeres brand forbliver stærkt og enestående. Aktiv overvågning og kontrol at INGEN misbruger jeres varemærke, er lige så vigtigt som at opnå rettigheden. Hvis ikke I håndhæver jeres varemærkeret og lader mærket stå ubeskyttet mod andre varemærkeansøgninger, der læner sig så tæt op ad jeres, at den almindelige forbruger ikke ser forskellen, kan der sås tvivl om mærkets gyldighed og jeres brand vil miste værdi.

Bemærk, at den relevante varemærkemyndighed ingen pligt har til at blokere en registrering af et varemærke, der ligner jeres. En blokering kan som udgangspunkt kun ske, hvis der gøres indsigelser fra det allerede registrerede mærke – jeres!

Hvordan sikrer jeg, at vi ikke bliver kopieret?

Der er flere måder at sikre sig mod kopiering og misbrug

Tropa anbefaler en eller flere af følgende tiltag:
  • Indgiv en toldanmodning. Bed toldmyndighederne om at se efter kopier af jeres varer og tilbageholde kopierne. Dette er gratis.
  • Start en overvågning af varemærket. Få besked, når der ansøges varemærker, der potentielt udgør en konflikt med jeres varemærke sammen med en faglig vurdering af situationen.
  • Start en webovervågning. Identificér misbrug af jeres brand på nettet, herunder nedsættende omtale eller uautoriseret brug/salg af jeres navn/brand. Få kopiprodukter fjernet og destrueret. Luk de konti, der kopierer dig.
En løbende overvågning af jeres varemærke giver mulighed for at nå at identificere potentielt kritiske registreringer INDEN de fører til registrering. Derved kan I nå at komme med indsigelse og prøve at forhindre registreringer inden indsigelsesperioden udløber. På den måde får I de bedste muligheder for at opretholde jeres brands styrke.