IPR-strategi

Hvilket eller hvilke mærker skal søges registreret? Figur- eller ordvaremærke – måske begge? I hvilke lande/regioner skal varemærket registreres og hvilken rækkefølge er strategisk bedst?

Udbredelsen af jeres varemærkeregistrering hænger typisk sammen med jeres markedsføringsstrategi, hvor i Verden, I ønsker at markedsføre jeres produkt eller ydelse. Tropa har et verdensomspændende netværk af agenter og kan yde professionel rådgivning ift. jeres IPR-strategi og undersøge hvilke muligheder, der vil være de bedste for jeres forretning.

Som dansk virksomhed vil basisansøgningen altid være en DK- eller EU-ansøgning. Derefter kan I søge videre ud i resten af Verden. Der er mulighed for at indlevere en international ansøgning via Madridprotokollen og eller alternativt kan der indleveres et antal nationale ansøgninger. Videreførelsen kan ske med eller uden prioritet fra basisansøgningen.

I forbindelse med en varemærkeansøgning (EU eller Danmark) er der følgende trin og omkostninger:Bemærk, at hvis der kommer indsigelser fra myndigheden eller tredje part, f.eks. en konkurrent eller varemærkeindehaver, vil arbejdet hermed dette blive faktureret separat efter medgået tid. Ring venligst på 28 57 64 40 for mere information.