Ansøgning

Tropa tilbyder at udarbejde og indlevere en professionel varemærkeansøgning.

Vi vejleder og hjælper jer med at tage stilling til valg af vareklasser og vi skræddersyr en termliste sammen med jer, vurderer om mærket er beskrivende, har særpræg og i det hele taget overholder det sæt af regler, der er sat op for at et varemærke kan føres til registrering. En gennemarbejdet og professionel varemærkeansøgning mindsker behandlingstid ved indsigelser mod registrering og de ekstra udgifter behæftet herved.

Termerne i varefortegnelsen for varemærket skal være dem du faktisk bruger i forbindelse med dit produkt og gerne vil kendes for.

Det er vigtigt, at konkurrenter ikke vil kunne søge registrering af et lignende varemærke inden for de varer og ydelser, som du markedsfører, og at de varer, der er omfattet varefortegnelsen, også er de varer, du rent faktisk markedsfører, eller har planer om at markedsføre.

Der eksisterer en brugspligt i EU, der betyder, at hvis dit varemærke er registreret med termen ”varmeovne” og du ikke har brugt varemærket i den kategori i en periode på 5 år, kan hele dit varemærke erklæres ugyldigt. Derfor skal du overveje, hvilke produkter du kunne tænkes at arbejde med nu og i fremtiden.

Tropa varetager al kontakt og dialog med den danske, europæiske, og den internationale varemærkemyndighed. Derudover har vi et stærkt samarbejde med professionelle varemærkeagenter i hele Verden.