Hvor lang tid tager det at få patent?

Der kan gå adskillige år fra man indleverer sin patentansøgning, til man får tildelt sit patent.

Hvis man indleverer en patentansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark, går Patent- og Varemærkestyrelsen normalt i gang med at foretage en patenterbarhedsvurdering indeholdende en nyhedsundersøgelse efter omkring 7 måneder. Man kan derfor normalt forvente at modtage den første teknikske behandlingsskrivelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen 7-8 måneder efter indlevering af ansøgningen.

Fordelen ved, at Patent- og Varemærkestyrelsen først går i gang med at foretage deres nyhedsundersøgelse efter ca. 7 måneder er, at de der i løbet af disse 7 måneder offentliggøres en del af de dokumenter, som ikke vare offentliggjort (og derfor ikke vare søgbare) på indleveringstidspunktet. Omvendt er det meget rart, at ansøgeren får et svar inden udgangen af prioritetsåret (året der løber fra indleveringsdagen og 12 måneder frem), idet man netop inden for prioritetsåret skal tage stilling til, om ansøgningen skal videreføres til andre lande.

Hvis ansøgningen er lavet godt og sagsbehandleren hos Patent- og Varemærkestyrelsen er indstillet på, at der kan udstedes patent på basis af den indleverede patentansøgning, vil der kunne udstedes patent relativt hurtigt. Ofte er det dog påkrævet, at der foretages en række ændringer og justeringer, hvilket kan forlænge den tid, der går inden ansøgningen udstedes.

Hvis man viderefører sin patentansøgning via ”PCT-vejen” eller via ”EP-vejen” er det ikke ualmindeligt at man først har et patent i hånden efter 3-5 år. Der er mange eksempler på, at der kan gå længere tid, men også eksempler på, at der går kortere tid. Når et patent udstedes gælder det med tilbagevirkende kraft.