Hvad er en brugsmodel?

En brugsmodelregistrering er en immateriel rettighed, der giver indehaveren af rettigheden ret til at forbyde andre at udnytte et produkt eller en frembringelse i op til 10 år, i Danmark.

Brugsmodelregistrering sker ved at indsende en brugsmodelregistrering til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Fordelen ved en brugsmodelregistrering er, at den relativ hurtigt kan føre til en udstedt rettighed i sammenligning med en patentansøgning.

Principielt kan kemiske forbindelse, fremgangsmåder og lægemidler brugsmodelregistreres, men ofte retter en brugsmodelregistrering sig mod mekaniske frembringelser f.eks. af håndværksmæssig karakter. Det er ligeledes fordelagtigt, at der kun kræves en ”tydelige” adskillelse fra den kendte teknik. Der kræves ”mindre” adskillelse fra den kendte teknik, end det er tilfældet med patenter.

Der kan påberåbes prioritet fra en brugsmodelregistrering og hermed indleveres en patentansøgning (f.eks. en international patentansøgning). Dette kræver imidlertid, at indleveringen af patentansøgningen sker inden for prioritetsåret.