Hvad er et patent?

Et patent er en immateriel rettighed, der giver indehaveren af patentrettigheden ret til at forbyde andre
at udnytte opfindelsen kommercielt i op til 20 år.

En patentrettighed er altså en forbudsret, som ikke giver indehaveren ret til selv at udnytte opfindelsen. Patenter udstedes for opfindelser, der er af teknisk karakter, dvs. opfindelser, der løser et teknisk problem og knytter sig til et apparat, en fremgangsmode eller en anvendelse.

Et patent er en national rettighed, der knytter sig til et land. Der findes dog muligheder for at indlevere regionale patentansøgninger, hvor der foretages en central sagsbehandling, hvorved sagsbehandlingsomkostningerne kan nedbringes sammenlignet med, hvis der blev indleveret nationale patentansøgninger direkte i hvert land.

Nogle opfindelser knytter sig til områder, der er udelukket fra patentering. F.eks. er opdagelser, matematiske metoder, æstetiske frembringelser, forretningsmetoder udelukket for patentering.

For at få patent skal din opfindelse være ny, have opfindelseshøjde og være industriel anvendelig.

Hvis man indledningsvis indleverer en patentansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark, vil det inden for prioritetsåret være muligt at videreføre patentansøgningen internationalt med henblik på erhvervelse af patentrettigheder uden for Danmarks grænser. Der kan f.eks. indleveres en PCT-ansøgning, der giver mulighed for at opnå patent i mere end 140 lande, hvis der efterfølgende indleveres nationale ansøgninger på basis af PCT-ansøgningen.