Hvornår skal en patentansøgning indleveres?

Mange opfindere bliver meget ivrige og kan næsten ikke vente med at få indleveret en patentansøgning, når de har gjort en opfindelse. Undertiden giver det god mening at lave en hurtig indlevering, MEN i langt de fleste tilfælde bør man vente med at indlevere en patentansøgning til det tidspunkt, hvor udviklingsfasen er afsluttet eller nærmer sig sin afslutning.

Hvis man indleverer en patentansøgning inden udviklingsfasen er afsluttet, risikerer man at den rettighed, som man har udsigt ikke, ikke i tilstrækkelig høj grad, matcher slutproduktet. I værste tilfælde er der risiko for, at patentansøgningen ikke giver nogen brugbar beskyttelse af det endelige produkt. Derfor bør man altid koordinere og time indleveringen af en patentansøgning i forhold til, hvor langt man er i udviklingsfasen.

Som tommelfingerregel giver det mening at patentere tidligt i forløbet (f.eks. i konceptfasen), hvis der er tale om et nyt koncept af mere eller mindre generisk karakter. Hvis opfindelsen, derimod, knytter sig til konstruktive detaljer, bør patenteringen først foretages så sent i forløbet, at man er sikker på, at produktet ikke ændrer sig væsentligt efter indleveringen af patentansøgningen.

Ud fra omkostningsbetragtninger, giver det normalt ligeledes bedst mening at vente med at patentere til det tidspunkt, hvor opfindelsen er så moden, er der er udsigt til indtjening. Når ”patent-toget” først er sat i gang, kommer der løbende en række følgeomkostninger, som i det fleste tilfælde kræver, at rettighedsindehaveren har en relativ stor egenkapital eller en løbende indtjening på sin ide. Desværre ser man alt for ofte, at iværksættere patenterer for tidligt i forløbet og efterfølgende er nødsaget til at opgive patenteringsprocessen på grund af manglende indtjening.