Et patent er en forbudsret

Det er en meget udbredt misforståelse, at man med et patent opnår ret, i en given tid, at udnytte en ide kommercielt. Faktisk giver et patent INGEN ret til at udnytte den pågældende ide.

Producenter af lægemidler og plantebeskyttelsesmidler skal opnå en markedsføringstilladelse af de nationale myndigheder for at produktet kan komme på markedet i det pågældende land. Det kan tage adskillige år at opnå den nødvendige markedsføringstilladelse, da producenten skal bevise at produktet ikke er skadeligt i forskellige miljøer, bivirkningerne er minimale samt produktet har den ønskede effekt. Idet processen omkring markedsføringstilladelsen kan være meget lang, opstår der en risiko for at når producenten endelig har produktet på markedet er patentløbetiden (20 år) næsten udløbet. Derfor valgte man i EU i 1992 og 1996 at udstede to forordninger om indførelse af supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler og plantebeskyttelsesmidler, kaldet SPC-forordningerne, for at producenter af plantebeskyttelsesmidler samt lægemidler stadig har incitament til at udvikle nye produkter. Et SPC kan makimalt løbe i 5 år og starter umiddelbart efter patentløbetiden (20 år) er udløbet.

Et patent er en forbudsret, der giver indehaveren ret til: AT FORBYDE ANDRE AT UDNYTTE IDEEN KOMMERCIELT. Et patent giver patentindehaveren ret til at forbyde andre at salg, produktion og markedsføring af ideen/produktet.

En indehaver af et patent kan sagtens være forhindret i at kunne udnytte den ide, som patentet beskriver, hvis der eksisterer andre patenter, der ligger inden for det aktuelle beskyttelsesområde. Hvis en patentindehaver f.eks. har patent på en kontorstol, der er udstyret med en elektrisk motor, der er styrbar med en fjernbetjening, kan patentindehaveren være forhindret i at udnytte sit patent, hvis en anden person har patent på en kontorstol, der er udstyret med en elektrisk motor.

For ar sikre, at man kan udnytte en ide kommercielt, er det nødvendigt at gennemføre en såkaldt ”freedom-to-operate-analyse”. En freedom-to-operate-analyse er analyse af, om der findes rettigheder, der kan spærre for, at man kan sælge, producere og markedsføre et produkt/en ide. En freedom-to-operate-analyse kan være meget omfattende.

Se mere om freedom-to-operate-analyser på dette site, under Fredom to operate